Over ons

Volkstuinvereniging Vreeland werd op 26 september 1989 opgericht. De vereniging heeft tot doel: het steunen van haar leden bij het creatieve volkstuinwerk, het behartigen van de belangen van haar leden zonder winstoogmerk en de bescherming van de rechten van haar leden. Aldus artikel 2 van de statuten.

Bij de kamer van Koophandel te Amersfoort wordt de vereniging op 2 oktober 1989 onder nummer 507455 ingeschreven. Tussen Vreeland en de Amsterdamseweg pacht de vereniging grond van de gemeente Amersfoort om creatief volkstuinwerk te gaan verrichten. Het volkstuincomplex bevat 56 tuinen van diverse afmetingen.

Er komen vooral in de beginjaren veel tuinders uit het Soesterkwartier. Uit de eerste ledenvergadering komt er een dagelijks bestuur, wat bestaat uit een voorzitter, penningmeester en een secretaris. En er is een tuincommissie, onderhoudsploeg en de bouwcommissie.

Onze ingang bevind zich achter de flats van Vreeland 23 en 25.

Voorzitter: P. Boone
Penningmeester: H.P. van der Meer
Secretaris: S. Ketelaar
Algemeen: M. Plag

Bankrekeningnummer: IBAN NL80 INGB 0000 2407 89
KvK nummer: 507455