Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden

Sinds 2017 is de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden van kracht. In die wet staat dat iedereen buiten de landbouw geen chemische bestrijdingsmiddelen of biociden zoals houtverduurzamings- of desinfectiemiddelen of insecticiden meer mag gebruiken.

Chemische bestrijdingsmiddelen mochten al veel langer niet op onze tuinen, maar ook het gebruik van bijv. schoonmaakazijn of zout is hiermee bij wet verboden. Voor deze middelen geld nu dus ook de regel: mag absoluut niet worden gebruikt op de tuin of de paden.


Geplaatst

in