Commissies

Bij onze volkstuin zijn er drie commissies en een onderhoudsploeg. Leden voor de commissie worden gekozen tijdens de ALV. De commissies zijn bedoeld om de verantwoordelijkheden die komen bij het voeren van een vereniging zo veel mogelijk te verdelen over de leden. Wij doen het immers allemaal op vrijwillige basis, ook het bestuur.

Bouwcommissie

De bouwcommissie bestaat uit drie leden.
De bouwcommissie heeft twee hoofdtaken:

  • Behandelen van vergunningaanvragen voor huisjes, kassen, pergola’s en overkappingen
  • Toezicht op onderhoud van de vergunde bouwsels

Zodra een tuinder bij het bestuur een vergunning aanvraagt om iets te bouwen, schakelt het bestuur de bouwcommissie in. De bouwcommissie bekijkt de aanvraag en beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de gestelde regels en richtlijnen van onze volkstuin. De bouwcommissie koppelt vervolgens hun aanbeveling terug aan het bestuur.

Tuincommissie

De tuincommissie bestaat uit twee leden.
De tuincommissie heeft twee hoofdtaken:

  • Schouwen van tuinen (controleronde op de tuinen)
  • Controle op de algemene zaken (hek, paden, etc.)

De tuincommissie voert 3-4 keer per jaar een schouw uit op de volkstuin. Tijdens de schouw beoordeelt de tuincommissie voor elke tuin of de staat van de tuin in orde is. Hierbij wordt vooral gekeken of de tuin voldoende onderhouden wordt om overlast voor de buren te voorkomen. Denk dan bijvoorbeeld aan overmatig bloeiend onkruid. De tuincommissie koppelt na de schouw hun bevindingen terug aan de voorzitter en het bestuur.

Kascommissie

De kascommissie bestaat uit twee leden.
De kascommissie heeft één hoofdtaak:

  • Controleren van het financiële jaaroverzicht aangeleverd door de penningmeester.

Voor de ALV plaatsvind maakt de penningmeester het jaaroverzicht op van de in- en uitgaven van de kas. De kascommissie krijgt die aangeleverd door de penningmeester en controleert of de in- en uitgaven rechtmatig zijn.

Onderhoudsploeg

De onderhoudsploeg is een groep tuinders die graag willen helpen (of helpen coördineren) bij de wat grotere klussen die we op de volkstuin hebben. Denk hierbij aan het grasmaaien, poort repareren, waterkraan vervangen. Een aantal jaar geleden is een deel van ons hek vervangen. De klusploeg was hierbij onmisbaar met hun werkzaamheden en coördinatie.

Aanmelden voor de Vreeland klus App (WhatsApp) kan door je mobiele nummer te mailen aan info@vtvvreeland-amersfoort.nl onder vermelding van “aanmelding Vreeland Klus App”.